Dušičky – Samhain – období Stařeny

V dnešním uspěchaném světě jsme se v mnoha ohledech odpojili od matky Přírody, i když se neustále snažíme zápasit s ní, vždy nám ukáže, že ona je ta velká matka a my jsme pouze její součástí, ona tu bude, i když my ne.

Ať už znáte Samhain (z keltské kultury) nebo Dušičky, je to svátek, který je začátkem období tmy, konce, zimy, strachu o život, pojí se především se smrtí. Tento svátek připadá na 31.10. Ač se toto období může zdát mrzuté a nevábné, můžeme ho využít k velkým věcem. Zkusme se na tento čas dívat pozitivním náhledem.

V keltské kultuře byl Samhain považován za Nový rok. Je to období, kdy vše staré, slabé a nepotřebné odchází, aby udělalo místo pro nové. Čas potřebného zimního spánku, skrytých změn. Krásným příkladem jsou stromy, listy se nádherně zabarví, opadávají a zůstává jen holá kostra, aby na jaře mohl strom znovu obrůst silným a zdravým listem. Také květiny umírají, ale semínka v zemi jsou připravena na jarní znovuzrození.

Dušičková doba se dá využít k tomu, abychom přemýšleli, co v životě již nechceme, odstraňujme nepotřebné a tíživé. Můžeme si třeba očistit dům od pomyslné špíny, věcí, které už neslouží a jen se na ně práší. Srovnejte si myšlenky a nastavte cíle. Čeho chceme dosáhnout, co už v našem životě nechceme, co nás obtěžuje a máme potřebu se toho zbavit, co nechat zemřít. Tento čas je důležitý pro odpočinek a nabírání sil na nové začátky.

Tato doba připadá archetypu Stařeny. Je to nejtemnější část roku, kdy se máme obrátit do svého nitra. Příroda (stejně jako Stařena) je v této době nekompromisní – vše nefunkční a staré uvolňuje místo novému, život se obnovuje.

Dnešní doba vyznává věčné mládí a stáří tlačí do pozadí. V dávných dobách ovšem vše bylo jinak. Stáří bylo uctíváno, stejně jako doba, po kterou Stařena vládne. Stařena představuje také tvář ženy, kterou v zrdcadle neradi vidíme, škaredou, vrásčitou. Přesto tento archetyp představuje ženu mocnou, která dokáže říkat věci tak, jak opravdu jsou, nebojí se říci ne. Zkušená žena nemá potřebu žíti podle ostatních, ale dokáže žít jak ona chce. Stařena je mocná čarodějnice.

Jelikož ženy byly dříve za své znalosti a zkušenoti krutě trestány, máme v sobě ukotven strach, používat moudrost našich předků. Bojíme se stát za svým názorem a používat vědomosti, které máme, bojíme se Stařeny. Používání bylin, vykuřovadel, talismanů, ukázat pevnost a rozhodnost. Mnohdy se více díváme na to, jak se na nás budou dívat ostatní a neumíme si stát samy za sebou. Pokud budeme více hloubat právě v archetypu Stařeny tyto vlastnosti najdeme.

Každá žena v sobě má všechny archetypy Dívku, Milenku, Matku i Stařenu. V tento čas prohloubejte svoji vnitřní Stařenu a ukažte samy sobě, jak dokážete být moudré, rozhodné, pevné, prostě čarodějné.

Patronkou Dušiček je Morana, bohyně, která se váže ke smrti. Někdy ztělesněná jako stařena, která se přeměnuje v krásnou ženu těm, kteří se jí nebojí, někdy vypodobněna jako napůl mladá a napůl kostlivá. Ať už její ztělesnění známe jakkoli, je to bohyně, která dává zemřít, aby se mohlo zrodit nové. A proto ji můžeme uctít jako ženu, která nás pojí s našimi předky. Jako tu, která dává možnost zemřít v lásce a důstojnosti a ne v zapomění a osamocení.

Posláním Samhainu je úcta ke smrti, k zemřelým, i k posmrtnému životu. Krajina v této době může být plná neklidných, bludných duší, které hledají místo ke spočinutí. Stůl se prostírá i pro blízké zemřelé, připravují se jejich oblíbená jídla. Vyprávějí se staré a strašidelné příběhy. Vzpomíná se na předky, hovoří se s dušemi zemřelých, jelikož hranice mezi světy je v tuto noc velmi tenká. Naše předky můžeme požádat o sílu a požehnání. Za okna se zapalují svíce, které odvrací od domu zlo a negativní energie a jejich světlo doprovází duše zemřelých zpět do své říše, aby nezabloudili ve světě živých.

Kouř ze zapáleného diviznového stonku odhání zlé duchy a negativní energie.

Tato noc se dá využít k účinnému rituálu, kdy na papír napíšeme, co v životě již nechceme, čeho se chceme zbavit, co chceme nechat „zemřít“. Pak tento list spálíme v ohni.

Ať už budete Dušičkovou noc vzpomínat a myslet na vaše předky nebo vykonávat rituály, užijte si čas, který započíná. Využijte ho k odpočinku, zbavení se všeho, co nám už v životě neslouží, abyste se mohli znovu zrodit.